eva mari toppen

Varför professionell hjälp för att må bättre?

 

Livet är fantastiskt. Ja, det kan till och med verka mirakulöst emellanåt

Men i livet upplever vi också motsatsen. Stora förändringar som får våra kroppar och sinnen att reagera på sätt som vi inte känner igen. Det kan ta kraft. Mycket kraft. Ibland lever vi med det alldeles för länge i hopp om att det ska gå över av sig själv. Det kanske gör det, men chansen är att om vi får hjälp att  hantera och förhålla oss till situationen och får hjälp att ta oss igenom det svåra, mår vi snabbare bättre och livet kan återgå till att vara ganska fantastiskt igen. Kanske till och med lite mirakulöst emellanåt.

 

Vad är egentligen KBTScreen Shot 2015-12-03 at 12.35.00

KBT står för Kognitiv Beteendeterapi och är en terapiform som strukturerat och målinriktat tittar på ditt problem och din situation här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna.

Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra.  Att titta på hur de är sammanlänkade kan förklara mycket av hur vi mår. Inom KBT fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar, och tvärs om. Det utesluter självklart inte att vi försöker få en förståelse för vilket bagage vi har med oss och hur det kan fortfarande påverka oss i nuet.

Arbetssättet kännetecknas bland annat av en inledande fallformulering/beteendeanalys, en aktiv behandlare, strukturerade behandlingssessioner, konkret formulerade mål och ofta hemuppgifter mellan sessionerna.

KBT används ofta vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.

 

Jag driver samtalspraktik på svenska och engelska på Turning Point International Counseling Center i Stockholm. Hör av dig till mig så berättar jag mer om hur jag arbetar och hur vi tillsammans kan finna en lösning på just din situation. För att kvalitetssäkra mitt arbete har jag regelbunden handledning.

Läs mer om mig och min bakgrund under fliken "Om mig" uppe till höger på sidan. Klicka här om du vill boka en tid med mig: BOKA TID!