samtalsterapi-toppen

Varför professionell hjälp för att må bättre?

Livet är fantastiskt. Ja, det kan till och med verka mirakulöst emellanåt....

...men i livet upplever vi också motsatsen. Stora förändringar som får våra kroppar och sinnen att reagera på sätt som vi inte känner igen. Det kan ta kraft. Mycket kraft. Ibland lever vi med det alldeles för länge i hopp om att det ska gå över av sig själv. Det kanske gör det, men chansen är att om vi får hjälp att  hantera och förhålla oss till situationen och får hjälp att ta oss igenom det svåra, mår vi snabbare bättre och livet kan återgå till att vara ganska fantastiskt igen. Kanske till och med lite mirakulöst emellanåt.

Vad är egentligen KBTScreen Shot 2015-12-03 at 12.35.00

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform.

KBT ses inte som en metod utan en samling metoder med gemensamma underliggande drag. Fokus ligger på arbete med tankar, känslor och beteendemönster.  Du deltar aktivt i din egen behandling. Det är viktigt att förstå orsaken till dina problem och ibland även att kunna sätta ord på traumatiska händelser.  I KBT ligger dock tyngdpunkten på här-och-nu och hur du kan förändra beteenden i ditt dagliga liv. KBT kan summeras som "konsten att göra det som fungerar för klienten". Många av de metoder och manualer som finns under KBT-paraplyet är evidensbaserade, d.v.s. de är vetenskapligt utprövade i jämförande studier.

Hör av dig till mig så berättar jag gärna mer om hur jag arbetar och hur vi tillsammans kan finna en lösning på just din situation.

Läs mer om mig och min bakgrund under fliken "Om mig" uppe till höger på sidan. Klicka här om du vill boka en tid med mig: BOKA TID!