Om mig

Jag heter Eva-Mari Thomas och är auktoriserad socionom med grundläggande terapeututbildning (steg 1, KBT). Jag arbetar med samtalsterapi för unga, vuxna och par vid Turning Point International Counseling Center i Stockholm. Mitt fokus är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) både på svenska och på engelska.

Min bakgrund

Som 19-åring flyttade jag till USA där jag bodde, studerade och arbetade under 16 år. Mina studier var fokuserade på arbete med individer och familjer och resulterade i en Bachelors- och en Mastersexamen i ”Social Work” från två olika universitet (Pacific Union College i Kalifornien, och Walla Walla University i Washington). Under åtta år arbetade jag för Department of Social Services i Kalifornien och Colorado. Arbetet fokuserade främst på att stötta familjer i att återförenas i en trygg hemmiljö efter att barn/ungdomar hade varit placerade i familjehem en tid.

Under den här tiden fick jag uppdraget att skapa The Eagle County Family Mediation Program. Ett program där volontärer utbildades i att medla mellan föräldrar och tonåringar. Målet var att stärka familjemedlemmarna i sina relationer och i sin förmåga att själva lösa konflikter på ett konstruktivt sätt som var positivt för alla inblandade.

Efter flytten tillbaka till till Sverige arbetade inom alla stadier i skolan och satt även i styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening under 5 år.

År 2003 började jag arbeta med Disa-metoden. Disa-metoden är ett evidensbaserat program som bygger på Kognitiv Beteende Terapi och förebygger stress och depressiva symptom bland unga. Sedan 2003 har jag utbildat hundratals ungdomar och 1600 gruppledare i metoden. Jag ansvarar för alla instruktörsutbildningar i Sverige. Läs gärna mer under Disa-metoden/Utbildningar ovan.

Då jag ser de enorma fördelarna av att hitta lugnet och stillheten vi alla har inom oss, och då jag tror på att vi behöver balans i livet är jag utbildad Mediyoga instruktör. Jag har även certifikat i Emotionellt Fokuserad terapi, både för par och individer.

Jag är medlem i APA (American Psychological Association).

Jag har bedrivit KBT-baserad samtalspraktik i centrala Stockholm sedan 2014. Jag träffar vuxna, unga och par och arbetar ofta med stress, ångest och depression.

Ett urval av de organisationer som anlitat mig som föreläsare:

Stockholm school of economics, Stockholm, januari, 2020

Stockholm school of economics, Stockholm, march 2019

Stanislaus County Behavior Health and Recovery Services, Modesto, CA, USA, 2017

Sveriges Skolkuratorers Förening, Visby, oktober, 2015

Novia, Åbo, Finland, december, 2012

Arizona School Social Work Conference, Phoenix, AZ. USA, februari 2012

“Tjejer och ohälsa - Vad kan kyrkan göra?” Svenska Kyrkan - Stockholm, november 2011

“Ung, Trygg och Frisk i Roslagen”, Vaxholm, november, 2011

School Social Work Association of America, Myrtle Beach, South Carolina, USA, mars, 2011

Sveriges Kommuner och Landsting - Halvdag via web-tv med fördjupning på tjejer, mars, 2011

“Children and Youth in Changing Societies”, 3rd International Conference, Thessaloniki, Grekland, december, 2010

Folkhälsovetenskapliga Föreningen, Göteborg, september, 2010

Fristads kommundel och Fritids- och folkhälsokontor, Borås, maj 2010

MISA kompetens, Karolinska Sjukhuset, Stockholm, april 2010