projekt-toppen

Schizofreniförbundets nya projekt BUSKUL -  2020-2023

(Barn/Unga i Stockholm/Sverige, Kunskap Ut i Landet)

Från och med våren 2020 är jag inblandad ett nytt viktigt projekt - även denna gång finansierat med över 7,4 millioner kronor genom Allmänna arvsfonden. Projekt BUSKUL växte fram genom Flickan, Mamman och Demonerna projektet.

En familj där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykossjukdom lever ofta under stor känslomässig stress med hög risk för konflikter. Detta drabbar barnen hårdast. Barn och unga som lever i dessa familjer behöver kunskap för att förstå och hantera sin vardag. I Sveriges utanförskapsområden med hög social utsatthet lever många som drabbats av dessa sjukdomar.

Vi skapar vi nu en uppsökande metod som möter barnen där de är!

Programmet kommer att vara manualbaserat och man kommer att arbeta i grupp. BUSKUL vilar på relevanta teorier, forskning och beprövad erfarenhet, dess innehåll kommer att ge barnen kunskap om sjukdomen och hur de kan förhålla sig till den samt även aktiviteter som barnen själva är med och skapar.

Vår initiala målgrupp är barn i åldern 7-12 år och därefter ungdomar i åldern 13-25 år. Målet är att stötta barnen i deras situation och ge dem en förståelse om att de inte är ensamma eller att det inte är deras fel att den anhörige är sjuk.

Grupperna kommer att ledas av lokala vuxna med relevanta och goda kunskaper i ämnet.

Information på: Projekt BUSKUL.

 

Flickan, mamman och demonerna -  2016-2019

Under 2016-2019 var jag engagerad i ett fantastiskt viktig projekt genom Schitzofreniförbundet och en grupp fantastiska människor! Vi reste land och rike runt och gv kostnadsfria seminariedagar med fokus på barn som levde i familjer där schizofreni eller annan psykossjukdom finns.

Projektet Flickan Mamman och Demonerna fick 7,,4 miljoner kronor i stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet var att skapa lokala nätverk och förutsättningar för att lokalt kunna hjälpa barn i familjer där psykossjukdomar fanns.

Information på: Flickan-projektet - Se Barnet!

Fotograf: Sara P Borgström